Vangoran kevätkokous 2024

Tervetuloa Vangora ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen.

Aika: 21.4.2023 klo 15.00

Paikka: Kauppakeskus Triplan ravintolatilat

Kevätkokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa ääntenlaskijat

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Yhdistyksen toimintakertomuksen 2023 hyväksyminen

5. Tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto

6. Taseen hyväksyminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

7. Muut esille tulevat asiat

8. Kokouksen päättäminen