Vangoran kevätkokous sunnuntaina 18.4. klo 17

Tervetuloa Vangora ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen

Aika: 18.4.2021 klo 17.00

Paikka: etäkokous (Teams)

Ilmoittaudu sähköpostitse (vangora.ry@gmail.com), saat paluupostilla linkin kokoukseen.

Kevätkokouksen esityslista:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa ääntenlaskijat
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Yhdistyksen toimintakertomuksen 2020 hyväksyminen
  5. Tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto
  6. Taseen hyväksyminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
  7. Muut esille tulevat asiat
  8. Kokouksen päättäminen