Vangoran kevätkokous sunnuntaina 24.4.2022 klo 15

Tervetuloa Vangora ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen

Aika: 24.4.2022 klo 15.00

Paikka: Kauppakeskus Kaari, Kantelettarentie 1, 00420 Helsinki.

Kokoukseen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, mutta kertomalla tulostasi sähköpostilla vangora.ry@gmail.com osaamme odottaa kaikkia osallistujia. Kokous on tarkoitus pitää kauppakeskuksen ravintolamaailmassa, jossa jokainen voi hakea haluamansa kokoustarjoilut sopivasta paikasta (omakustanteisesti).

Kevätkokouksen esityslista:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa ääntenlaskijat
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Yhdistyksen toimintakertomuksen 2021 hyväksyminen
  5. Tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto
  6. Taseen hyväksyminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
  7. Muut esille tulevat asiat
  8. Kokouksen päättäminen